پرداخت بدهی اینترنتی

پرداخت بدهی به صورت آنلاین

1. ابتدا وارد سایت خیام شده و با کد ملی وارد سامانه انلاین مشاهده نمرات بشوید.

2. در قسمت سمت راست صفحه گزینه پرداخت بدهی را انتخاب کرده.

3. بدهی شما مشخص شده و گزینه پرداخت را بزنید.

4. سپس با وارد کردن اطلاعات بانکی بدهی خود را پرداخت کنید.

1397/12/02
: 3 : 1